Zdravie na jednom mieste
MENU
  1. >
  2. MUDr. František Patráš, PhD.

MUDr. František Patráš, PhD.

chirurg, neurochirurg

1980 – 1986
Jesseniova lekárska fakulta, Martin

1986 – 1989
všeobecná chirurgia Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta, B.B.

1989
atestácia z všeobecnej chirurgie – I. stupeň

1989 – súčasnosť
neurochirurgická klinika FNsP F.D Roosevelta BB

1994
atestácia z neurochirurgie

1998 – 2001
postgraduálne vzdelanie – cyklus európskych kurzov v neurochirurgii (Barcelona, Nice, Amsterdam)

2002
philosophiae doctor (PhD.)

2007 – 2010
zástupca prednostu neurochirurgickej kliniky SZU

2012 – 2013
zástupca prednostu neurochirurgickej kliniky SZU

2017
zástupca prednostu neurochirurgickej kliniky

Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby všeobecných ambulancií pre dospelých, pediatrických a odborných ambulancií. Vysokú odbornosť lekárov potvrdzuje spokojnosť pacientov a kvalita poskytovaných služieb.

Kontakty

ZDRAVOMED 1
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica
ZDRAVOMED 2
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
© 2021 Medicínske centrum ZDRAVOMED. Všetky práva vyhradené.
envelopephone-handset