Zdravie na jednom mieste
MENU
  1. >
  2. Laserová operácia chrbtice

PLDD – perkutánna laserová dekompresia intervertebrálneho disku

 

Výkon PLDD je v súčasnosti pri herniách disku v indikovaných prípadoch najmodernejšia liečba ochorenia chrbtice, čím sa uprednostňuje minimálne invazívna operačná metóda. Otvorená operácia chrbtice za účelom dekompresie disku sa vo vyspelom medicínskom svete realizuje len v nevyhnutných prípadoch.

Medzi výhody tohto zákroku patrí iba lokálna anestéza s ľahkou sedáciou a krátkym časom trvania zákroku, minimálne poškodenie paravertebrálnych mäkkých tkanív bez rizika vzniku jazvy. Hospitalizácia je pri tomto zákroku iba krátkodobá - jednodňová. Pacient potrebuje minimálny zotavovací čas, už na druhý deň môže šetrne vykonávať bežnú činnosť v domácnosti aj v práci.

Pred samotným zákrokom musí pacient absolvovať konzultáciu na našej ambulancii, kde je vyšetrený neurochirurgom. Ten vyhodnotí klinický stav pacienta a zobrazovacie vyšetrenia (magnetickú rezonanciu) a indikuje alebo vylúči PLDD. Počas vyšetrenia je pacientovi jeho stav podrobne a vyčerpávajúco vysvetlený tak, aby ho bol schopný pochopiť a rozhodnúť sa. Tak isto je mu vysvetlený princíp PLDD a ponúknutá možnosť cielených otázok ohľadne tejto metódy. Nakoniec sa v prípade, že je operácia neurochirurgom indikovaná, pacient slobodne rozhodne či túto operáciu absolvuje alebo ju odmietne.

Samotný intervertebrálny disk (ďalej len „disk“) sa hojí 4 týždne, počas ktorých pacient dodržiava pravidlá tzv. šetriaceho vertebrogénneho režimu s vylúčením fyzickej námahy a obmedzeným sedením. Vykonáva bežné činnosti a do práce môže nastúpiť v závislosti od toho, akú ťažkú fyzickú prácu vykonáva. Ak ľahkú, môže sa vrátiť do pracovného procesu v priebehu niekoľkých dní. Počas rekonvalescencie nosí elastický bedrový fixačný pás. Začať rehabilitáciu sa doporučuje na 5. týždeň po operácii.

Je pravidelne kontrolovaný, prvá kontrola sa doporučuje 2 týždne po operácii. Ak by sa vyskytli nepriaznivé okolnosti, môže ich pacient konzultovať kedykoľvek s lekárom.

Efektivita tejto operácie sa pri správnej indikácii pohybuje v medziach od 80-90 %. Ako zriedkavá komplikácia sa uvádza pooperačná infekcia v zlomkoch percenta. Keďže operačná kanyla sa zavádza perivertebrálne, tzn. mimo samotnej chrbtice, nedochádza k poškodeniu nervových štruktúr nachádzajúcich sa v samotnej chrbtici alebo jej intímnej blízkosti – nervových koreňov, miechy, obalu v ktorom sa nachádzajú nervové korene a miecha. Po operácii ostáva len drobná ranka po vpichu, ktorá v priebehu niekoľkých dní zmizne. Nemôže dôjsť k vzniku pooperačnej epidurálnej jazvy, ako je to možné po otvorených operáciách chrbtice, pretože kanyla sa nezavádza cez spinálny kanál. Nedochádza ani k zúženiu, resp. spotrebovaniu disku, pretože po operácii tkanivo disku spevnie.

V intervertebrálnom priestore je ponechané pôvodné tkanivo disku (na rozdiel od otvorenej operácie, kde sa tkanivo disku vyberá), ktoré regeneruje. Pooperačné bolesti bývajú veľmi zriedkavé a sú väčšinou dočasné. Návrat do bežného života a pracovného procesu je v priebehu niekoľkých dní.

V prípade vzniku recidívy (opakovanému vysunutiu) hernie disku, čo sa nedá nikdy vylúčiť, je možné túto operáciu zopakovať. Tento typ operačného zákroku je možné kombinovať aj s inými operáciami, k tomu sa však musí vyjadriť erudovaný odborník.

Objednať na konzultáciu sa môžete priamo TU

Výhody laserovej operácie chrbtice

  • Niekoľkoročná bolesť zmizne hneď resp. v priebehu pár hodín po zákroku.
  • Je to takmer bezbolestná procedúra. Samotné tkanivo platničky sa pôsobením laseru zosilní, takže dochádza k zlepšeniu jej funkčnosti.
  • Tenká kanila je zavádzaná do platničky z boku a preto nie sú ohrozené nervové štruktúry v chrbticovom kanáli. Pooperačne v ňom nemôže vzniknúť jazva, čo je veľkou výhodou.
  • Taktiež pravdepodobnosť krvácania a infekcie je minimálna.
  • PLDD je mikroinvazívna doposiaľ najšetrnejšia operačná metóda realizovaná pri plnom vedomí pacienta bez celkovej anestézii. Pacienti odchádzajú domov už v ten istý deň po 2-3 hodinách alebo nasledujúci deň.
  • Táto metóda je najvýhodnejšia pre pacientov, ktorí chcú v krátkom čase opäť pracovať a plnohodnotne žiť.
Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby všeobecných ambulancií pre dospelých, pediatrických a odborných ambulancií. Vysokú odbornosť lekárov potvrdzuje spokojnosť pacientov a kvalita poskytovaných služieb.

Kontakty

ZDRAVOMED 1
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica
ZDRAVOMED 2
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
© 2021 Medicínske centrum ZDRAVOMED. Všetky práva vyhradené.
envelopephone-handset