Zdravie na jednom mieste
MENU
  1. >
  2. MUDr. Jozef Moška

MUDr. Jozef Moška

plastický chirurg, chirurg

1976-1982
štúdium na LFUK Bratislava

1982
promovaný v odbore všeobecné lekárstvo

1982
nástup na medicínsku prax v odbore všeobecná chirurgia v Rooseveltovej nemocnici Banská Bystrica

1985
atestácia v odbore všeobecná chirurgia

1986
nástup na medicínsku prax na oddelenie plastickej chirurgie

1992

  • atestácia v odbore plastická chirirgia po ukončení prípravy v špecializovanom odbore a 15 mesačnom pobyte na klinike plastickej  chirurgie v Bratislave
  • medicínska prax na klinike(oddelení) plastickej chirurgie so zameraním na chirurgiu ruky

2003-2017

  • zaradenie do funkcie zástupcu prednostu (primára) kliniky plastickej chirurgie vo FNsP Banská Bystrica
  • člen SLS-chirurgická spoločnosť
  • člen Spoločnosť plastickej a rekonštrukčnej chirurgie
  • absolvovanie odborných seminárov a sympózií plastickej chirurgie na Slovensku a v zahraničí
Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby všeobecných ambulancií pre dospelých, pediatrických a odborných ambulancií. Vysokú odbornosť lekárov potvrdzuje spokojnosť pacientov a kvalita poskytovaných služieb.

Kontakty

ZDRAVOMED 1
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica
ZDRAVOMED 2
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
© 2021 Medicínske centrum ZDRAVOMED. Všetky práva vyhradené.
envelopephone-handset