Zdravie na jednom mieste
MENU
  1. >
  2. MUDr. Ladislav Slobodník

MUDr. Ladislav Slobodník

plastický chirurg, chirurg

1992
ukončenie štúdia na LF UK Martin

1992 – súčasnosť:
počas svojej pracovnej praxe absolvoval viacero odborných stáží:

  • 1999 – študijný pobyt na Klinike plastickej chirurgie Nemocnice u sv. Anny v Brne, Česká republika
  • 2002 – študijný pobyt v Národnom onkologickom ústave Českej republiky, Brno, Česká republika

Je priekopníkom chirurgickej diagnostiky Sentinelovej uzliny pri liečbe malígneho melanómu na Slovensku. Svoju prácu prezentuje vo viacerých článkoch v odborných časopisoch a na sympóziach plastickej chirurgie na Slovensku a v zahraničí.

1992 –1996
práca na chirurgickom oddelení NsP Zvolen

1996 –1998
lekár na oddelení hrudnej chirurgie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch

1998 – 2021: 
lekár na Klinike plastickej chirurgie SZU, FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici

2003
ukončenie postgraduálneho špecializačného štúdia v odbore plastická chirurgia na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave

2014 – súčasnosť:
lekár jednodňovej chirurgie v Zdravomede v Banskej Bystrici

Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby všeobecných ambulancií pre dospelých, pediatrických a odborných ambulancií. Vysokú odbornosť lekárov potvrdzuje spokojnosť pacientov a kvalita poskytovaných služieb.

Kontakty

ZDRAVOMED 1
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica
ZDRAVOMED 2
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
© 2021 Medicínske centrum ZDRAVOMED. Všetky práva vyhradené.
envelopephone-handset