Zdravie na jednom mieste
MENU
  1. >
  2. MUDr. Mário Rattaj, PhD.

NEUROCHIRURGIA

MUDr. Mário Rattaj, PhD.

chirurg, neurochirurg

1979-1980
štúdium na FFUK Bratislava

1980-1986
štúdium na Lekárskej Fakulte UK Bratislava

1986-1989
príprava na atestáciu z chirurgie - Chirurgická klinika a Klinika úrazovej chirurgie, Univerzitná nemocnica akad. L. Dérera

1989
atestácia v odbore všeobecná chirurgia

1989-1995
príprava na atestáciu z neurochirurgie - Neurologická klinika - Univerzitná nemocnica akad. L. Dérera

1995
atestácia z neurochirurgie

1994-1999
postgraduálne štúdium na Lekárskej fakulte ukončené obhájením titulu PhD.

1995-1996
Oddelenie stereotaktickej a radiačnej neurochirurgie - Nemocnice Na Homolce, Praha

1997-2003
Neurologická klinika - Univerzitná nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

2003-2009
Neurochirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice Nitra - primár neurochirurgického oddelenia

2009-2010
Neurochirurgická klinika Univerzitní nemocnice u sv. Anny, Brno

2010-2011
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

2011-2012
Neurochirurgické oddělení - Pardubické krajské nemocnice, Pardubice - zástupca primára

2013-2013
Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, Zlín

2013
Neurochirugická klinika FN u sv. Anny, Brno

2014-2018
Centrum pre liečbu bolesti – Pain Clinic

Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby všeobecných ambulancií pre dospelých, pediatrických a odborných ambulancií. Vysokú odbornosť lekárov potvrdzuje spokojnosť pacientov a kvalita poskytovaných služieb.

Kontakty

ZDRAVOMED 1
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica
ZDRAVOMED 2
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
© 2021 Medicínske centrum ZDRAVOMED. Všetky práva vyhradené.
envelopephone-handset