Zdravie na jednom mieste
MENU
 1. >
 2. MUDr. Silvia Valentová, PhD

MUDr. Silvia Valentová, PhD

plastický chirurg, chirurg

Dosiahnuté vzdelanie:

 • 1. Lekárska fakulta Univerzita Karlova Praha
 • kvalifikačná atestácia I. stupňa z chirurgie UK Bratislava
 • nadstavbová špecializácia – plastická chirurgia UK Bratislava
 • tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, PhD, UK Bratislava
 • kongresy, certifikáty, kurzy a školenia u nás a v zahraničí v oblasti plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie,
 • korektívnej dermatológie

Odborná prax:

 • Fakultná Thomayerova nemocnica Praha IKEM
 • FNsP FDR BB Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie, spolupráca s DFNBB
 • Súkromná prax MINAS s.r.o.

Štúdijné pobyty:

 • Londýn 1992
 • Praha 2005

Členstvo v odborných spoločnostiach:

 • Slovenská lekárska komora
 • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
 • Slovenská spoločnosť chirurgie ruky a hojenia rán
 • Medzinárodná konfederácia plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie (IPRAS)
 • Európska spoločnosť plastickej a rekonštrukčnej chirurgie (ESPRAS)

Vedecká a publikačná činnosť:

 • ukončenie „PhD“ štúdia s problematikou „Včasná a neskorá chirurgická rekonštrukcia kompletného jednostranného rozštepu tváre“
 • publikačná činosť v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch
  monografia /spoluautor/
 • aktívna a pasívna účasť na kongresoch s medzinárodnou účasťou doma aj v zahraničí s problematikou estetickej a rekonštrukčnej chirurgie
 • pedagogická činnosť-SZU Fakulta zdravotníctva – externá forma, FVU-UMB – externá forma
Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby všeobecných ambulancií pre dospelých, pediatrických a odborných ambulancií. Vysokú odbornosť lekárov potvrdzuje spokojnosť pacientov a kvalita poskytovaných služieb.

Kontakty

ZDRAVOMED 1
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica
ZDRAVOMED 2
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
© 2021 Medicínske centrum ZDRAVOMED. Všetky práva vyhradené.
envelopephone-handset